Meedoen?

Meedoen?

Als het je iets lijkt om met ons mee te doen, ben je tijdens onze repetities van harte welkom. Je kunt dan zien en horen hoe wij repeteren. Je mag natuurlijk ook meteen meedoen, wij hebben een map met muziek voor je klaarliggen.

Net zoals veel gemengde verenigingen hebben wij een tekort aan mannen, dus tenoren en bassen: kom gerust ook eens binnenstappen!

Ook voor hoge en lage alten hebben wij plaats.

Sopranen zijn er momenteel genoeg. Je bent natuurlijk altijd welkom om de sfeer te komen proeven, maar we kunnen je niet beloven dat je direct lid kunt worden. We kunnen je dan op de wachtlijst plaatsen.

Als je blij wordt van ons koor en graag met ons mee wilt doen, kun je meteen meezingen. Na een paar keer neemt de dirigent je na afloop van een repetitieavond even apart om met jou te kijken (eigenlijk horen) welke stem het beste bij je past en om je eventueel wat tips te geven.

Wat moet je kunnen?

Het is natuurlijk heel fijn als je noten kunt lezen, maar het hóeft niet per sé.

Wij hebben van veel van onze partituren geluidsbestanden beschikbaar. Zo kun je jouw partij via de computer, tablet of smartphone beluisteren.
Dat helpt enorm met het studeren.

In het ledengedeelte van onze website staan de links naar deze partituren.

Wij zingen veel Engelstalige nummers. Wij zetten van deze nummers een Nederlandse uitleg in het ledengedeelte.

Kun je geen noten lezen? Bekijk dan het filmpje hiernaast eens. Misschien helpt het je.
Meer lessen (en wat minder oubollig) vind je op Youtube, bijvoorbeeld bij Rob Koolemans.

Wat verwachten we van je?

Dat je op tijd bent: we beginnen de oefenavonden om kwart voor acht.
Wees dus uiterlijk vijf minuten voor die tijd in de zaal.

Dat je er klaar voor bent:

Dat je stil bent als de dirigent met een andere groep bezig is.

Dat je thuis oefent. Daar zijn onze geluidsbestanden voor bedoeld.

Dat je anderen helpt als ze moeite hebben met de partij of de (blad)muziek. 

Contributie

De contributie bedraagt in € 16,00 per maand per lid. Voor echtparen is dat € 30 per maand.
Wij werken niet met automatische incasso's, je moet dus zelf voor de betalingen zorgen.

Je krijgt de bankgegevens door zodra je lid bent geworden.

Hoe word je lid?

Papieren muziek of tablet?

Wij werken met 'papieren muziek'. Als je lid wordt, krijg je een map met daarin de nummers die we op dat moment zingen.

Papier

Als de muziekcommissie het repertoire verandert, lever je de oude muziek in en krijg je de nieuwe uitgereikt.

Aantekeningen of aanwijzingen mag je alleen met (zacht) potlood op de papieren muziek aanbrengen.
Als je dat anders wil, maak je eerst een kopie. Daarmee mag je doen wat je wil.

Tablet

Sommige leden gebruiken liever een tablet.

We zijn met proeven bezig om dat te faciliteren. Niet de tablet: die moet je zelf meebrengen. Maar wel de bestanden.
We ondersteunen de app MobileSheets. Die werkt op iPad, Android, Windows  en Chromebooks.

Deze app kost (eenmalig) ongeveer € 17. Je betaalt hem zelf.