De dirigent

Henry Huisjes

Henry is sinds februari 2008 dirigent van ons koor. Zijn motto:

“Het beste uit mensen halen en samen toewerken naar een mooi muzikaal eindresultaat, dat is mijn uitdaging als dirigent. Ik ben er van overtuigd dat dit alleen kan wanneer de sfeer in de groep goed is en iedereen hetzelfde muzikale doel voor ogen heeft.”

Henry is afgestudeerd aan het Twents Conservatorium in Enschede.

Hij begeleidt naast ons koor diverse andere koren in de regio.

Op zijn website kunt u meer over hem lezen.